Het begint met een goede nachtrust...
Messages
Welkom bij DiagnOSAS


DiagnOSAS:

Een kosteneffectieve, patiëntvriendelijke, laagdrempelige en betrouwbare screeningstool voor het obstructief slaap apneu syndroom in de huisartsenpraktijk. DiagnOSAS in het kort

OSAS is een goed behandelbare aandoening. Desondanks lopen er tot op de dag van vandaag grote aantallen patiënten met OSAS rond bij wie de diagnose nooit is gesteld. Deze patiënten worden momenteel onthouden van een passende behandeling. De schattingen van het aantal patiënten in Nederland met ongediagnosticeerde OSAS lopen uiteen van vele tienduizenden tot enkele honderdduizenden. Onbehandelde OSAS gaat gepaard met overmatige vermoeidheid, concentratiestoornissen, verminderde leerprestaties en depressieve gevoelens. Daarmee heeft OSAS een sterke nadelige invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. OSAS is bovendien geassocieerd met een verhoogd risico op ongevallen op het werk/in het verkeer en zelfs een sterk verhoogd risico op hart- & vaatziekten (hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, hartinfarcten en hersenbloedingen), suikerziekte en dementie.

Door tijdige diagnostiek en behandeling van OSAS kan de kwaliteit van leven van patiënten volledig worden hersteld en worden schadelijke gezondheidseffecten op de korte- en lange termijn voorkomen. De huidige methodiek om OSAS vast te stellen (polysomnografie) is nodeloos ingewikkeld, tijdrovend, kostbaar en is bovendien hoofdzakelijk geconcentreerd in de tweede lijn. DiagnOSAS verschuift het accent van de OSAS diagnostiek terug naar de huisarts. Met behulp van DiagnOSAS kan ernstige OSAS snel, betrouwbaar en eenvoudig worden opgespoord. Bovendien vergt de toepassing van DiagnOSAS geen specialistische kennis, is het gebruik uiterst patiëntvriendelijk en zijn de kosten laag. Wanneer de diagnose OSAS eenmaal door de huisarts is vastgesteld, kan worden gestart met de conventionele behandeling.

Door gebruik van DiagnOSAS kan het aantal verwijzingen naar een slaapcentrum naar schatting met tenminste 25% worden gereduceerd. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenreductie van vele miljoenen euro's per jaar gerealiseerd. Alleen patiënten bij wie twijfel bestaat over de aanwezigheid van (lichte) OSAS of een alternatieve lichamelijke verklaring voor de vermoeidheidsklachten worden doorverwezen. De capaciteit van slaapcentra wordt hierdoor beter benut, waarmee naar verwachting de bestaande wachtlijsten zullen afnemen.

Tot slot draagt DiagnOSAS bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis over OSAS. Wij maken dit mogelijk door het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek door geanonimiseerde meetgegevens van iedere individuele patiënt in een centrale database te registreren. Uiteindelijk kunnen deze gegevens worden toegepast voor de ontwikkeling van nieuwe/verbeterde algoritmen die de detectie van OSAS verder vergemakkelijken.


DiagnOSAS Vragenlijst

Geachte Heer, Mevrouw,

Via uw huisarts heeft u een unieke code ontvangen. Met deze code kunt u de vragenlijst invullen.
Wij gebruiken deze code om uw antwoorden van de vragenlijst te koppelen aan uw nachtelijke saturatiemeting.
Heeft u vragen of problemen tijdens het invullen van de vragenlijst, neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u een fout gemaakt bij het invullen? Dan kunt u de vragenlijst nogmaals invullen met dezelfde code.


Vragen deel 1


Dit is uw "boordmaat", losjes gemeten direct onder het strottehoofd/adamsappel


Vragen deel 2


Vragen deel 3luider dan praten en luid genoeg om door een dichte deur te worden gehoord

Vragen deel 4tijd die u nodig heeft om in slaap te vallen nadat het licht uit is

Ongeacht hoe lang u heeft geslapen!

Vragen deel 5


Schokjes van armen en/of benen direct na het inslapen vallen hier NIET onder

Klaar